Informatieblog over het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Belangrijke veranderingen voor werkgever en werknemer (deel 3): het onvoorspelbare werkpatroon!

Belangrijke veranderingen voor werkgever en werknemer (deel 3): het onvoorspelbare werkpatroon!

Vandaag is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. De wet brengt voor zowel werkgevers alsook voor werknemers belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht met zich mee. In een drietal bijdragen worden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet. In deze derde en laatste bijdrage wordt het onvoorspelbare werkpatroon en de hierbij behorende werkweigering toegelicht.

Lees meer
Belangrijke aankomende veranderingen op 1 augustus aanstaande voor werkgever en werknemer (deel 2): uitbreiding informatieplicht en meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden!

Belangrijke aankomende veranderingen op 1 augustus aanstaande voor werkgever en werknemer (deel 2): uitbreiding informatieplicht en meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden!

Zoals in een eerdere blog kenbaar gemaakt treedt op 1 augustus 2022 de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De wet brengt voor zowel werkgevers alsook voor werknemers belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht met zich mee. In een drietal bijdragen worden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet. In deze tweede bijdrage wordt de uitbreiding van de informatieplicht voor de werkgever alsook de bepaling inzake meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden toegelicht.

Lees meer
Belangrijke aankomende veranderingen op 1 augustus aanstaande voor werkgever en werknemer (deel 1): het nevenwerkzaamhedenbeding en de scholingskosten!

Belangrijke aankomende veranderingen op 1 augustus aanstaande voor werkgever en werknemer (deel 1): het nevenwerkzaamhedenbeding en de scholingskosten!

Zoals in een eerdere blog kenbaar gemaakt treedt op 1 augustus 2022 de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De wet brengt voor zowel werkgevers alsook voor werknemers belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht met zich mee. In een drietal bijdragen worden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet. In deze eerste bijdrage worden de wijzigingen inzake het nevenwerkzaamhedenbeding en de scholingskosten toegelicht.

Lees meer
Het risico van ziekmelden door werknemer bij een bedrijfseconomisch ontslag

Het risico van ziekmelden door werknemer bij een bedrijfseconomisch ontslag

Zoals veel werkgevers weten geldt er een opzegverbod tijdens ziekte bij de werknemer: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de ziekteperiode in beginsel niet worden beëindigd. Dit geldt ook als bedrijfseconomische redenen de aanleiding geven voor de werkgever om over te gaan tot ontslag. Maar wat nu als een werknemer zich snel ziek meldt, om te voorkomen dat hij of zij ontslagen wordt wegens bedrijfseconomische redenen?

Lees meer
Verkouden werknemer weigert zich ziek te melden: loonverlies

Verkouden werknemer weigert zich ziek te melden: loonverlies

De coronapandemie zorgt voor nieuwe vraagstukken binnen het arbeidsrecht. In een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag heeft de rechter zich moeten buigen over de vraag of een werknemer recht heeft op loon, als deze wegens verkoudheidsklachten thuisblijft en weigert om zich bij de werkgever ziek te melden.

Lees meer
Werknemer wegens regelmatig ziekteverzuim ontslaan?

Werknemer wegens regelmatig ziekteverzuim ontslaan?

Veel werkgevers hebben er weleens mee te maken: een werknemer die zich regelmatig ziekmeldt. Als dit regelmatig ziekteverzuim onder andere leidt tot onaanvaardbare gevolgen van de bedrijfsvoering, dan kan de werkgever, de rechter verzoeken deze arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

Lees meer
Vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof voor de werknemer

Vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof voor de werknemer

Iedere werknemer heeft recht op ouderschapsverlof om zijn of haar ouderschapstaken te combineren met betaald werk. Momenteel is het ouderschapsverlof in principe onbetaald verlof (tenzij anders is bepaald in bijvoorbeeld de cao of arbeidsovereenkomst). Vanaf 2 augustus 2022 gaat hier deels verandering in komen. Hoe zit dit nu precies en wat gaat dit betekenen voor de werkgever?

Lees meer
Wist u dat …?

Wist u dat …?

Wist u dat als een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, er speciale regels gelden omtrent de transitievergoeding en het (pensioen)ontslag?

Lees meer
Ongeldig ontslag wegens het niet ontvangen van de opzeggingsbrief

Ongeldig ontslag wegens het niet ontvangen van de opzeggingsbrief

Zodra de werkgever een ontslagvergunning krijgt van het UWV, kan de werkgever middels een opzegging de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen. De werkgever dient er wel zorg voor te dragen dat deze opzegging de werknemer bereikt. Dit kan bijvoorbeeld via een aangetekende brief. Soms is een aangetekende brief echter niet voldoende.

Lees meer
Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

Iedere werknemer heeft recht op ouderschapsverlof om zijn of haar ouderschapstaken te combineren met betaald werk. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.

Lees meer
Terecht ontslag op staande voet van oproepkracht wegens werkweigering

Terecht ontslag op staande voet van oproepkracht wegens werkweigering

Uit de praktijk blijkt dat het voor een werkgever lastig is om een werknemer op staande voet te ontslaan, er dient namelijk voldaan te worden aan een aantal strenge voorwaarden. In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland komt de kantonrechter tot de conclusie dat de werkgever hierin is geslaagd en aldus terecht een werknemer op staande voet heeft ontslagen.

Lees meer
Proeftijd, hoe zat het ook alweer?

Proeftijd, hoe zat het ook alweer?

Proeftijd, hoe zat het ook alweer?  De proeftijd is een instrument waarmee gedurende een relatief korte periode kan worden gekeken of de werkgever en de werknemer met elkaar willen gaan samenwerken. Tijdens de proeftijd mag de arbeidsovereenkomst door beide partijen...

Lees meer
Ontslag op staande voet door gratis koffie

Ontslag op staande voet door gratis koffie

Ontslag op staande voet door gratis koffie. Dat gratis koffie een werknemer erg duur kan komen te staan, blijkt wel uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Een werknemer voorzag zichzelf en derden van gratis koffie voor de duur van zes maanden, zonder...

Lees meer
Reorganiseren onder de NOW 3.0

Reorganiseren onder de NOW 3.0

Reorganiseren onder de NOW 3.0.  Het kabinet heeft de NOW-regeling per 01 oktober 2020 met 9 maanden verlengd tot 01 juli 2021. Per 01 oktober 2020 geldt derhalve de NOW 3.0. De NOW 3.0 wijkt op een aantal punten af van de NOW 1.0 en 2.0. Zo is de NOW 3.0 opgesplitst...

Lees meer
Concurrentiebeding overtreden?

Concurrentiebeding overtreden?

Concurrentiebeding overtreden? Recent deed de rechtbank Limburg een uitspraak over het wel of niet overtreden van een concurrentiebeding. Wat was er aan de hand?De centrale vraag was of werkneemster het concurrentiebeding met haar vorige werkgever overtreden had. In...

Lees meer
Ontslag tijdens de coronacrisis

Ontslag tijdens de coronacrisis

Ontslag tijdens corona De coronacrisis heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Veel bedrijven hebben te maken met omzetverlies en/of werkvermindering.NOW-regeling  Werkgevers die te maken hebben met minimaal 20% omzetverlies komen in aanmerking voor een...

Lees meer

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

11 + 5 =