Een oud-werknemer opnieuw in dienst nemen voor bepaalde tijd? Nee, dus. 

Het komt voor dat een werknemer zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegt en binnen zes maanden weer terugkeert bij de oude werkgever. Kan de oude werkgever dan de desbetreffende werknemer een contract voor bepaalde tijd aanbieden, welke van rechtswege eindigt?

Het uitgangspunt is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt door het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor deze is aangegaan (opzegging van de arbeidsovereenkomst is slechts vereist indien dit in de arbeidsovereenkomst of bij cao is overeengekomen).

Op dit uitgangspunt bestaat echter een uitzondering. Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen zes maanden wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan eindigt die arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege en is er dus gewoonweg sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor beëindiging van die arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dan immers wél voorafgaande opzegging door de oude werkgever vereist.

Dit geldt alleen als de werknemer de vorige arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) bij de oude werkgever zelf heeft opgezegd. Is de vorige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de oude werkgever namelijk ten einde gekomen door opzegging door de oude werkgever, ontbinding door de kantonrechter of opzegging door de curator (in geval van faillissement), dan geldt het vereiste van opzegging niet. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de oude werkgever -aangegaan binnen zes maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd- wel van rechtswege.

Dus een oud-werknemer weer opnieuw aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd binnen zes maanden nadat deze oud-werknemer de eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zelf heeft opgezegd, leidt ertoe dat deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen hierover?

Neem dan gerust contact op met Arbeidsrechtservice via 088-4762900 of via ons e-mailadres info@arbeidsrechtservice.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

4 + 10 =