Concurrentiebeding overtreden?

Recent deed de rechtbank Limburg een uitspraak over het wel of niet overtreden van een concurrentiebeding. Wat was er aan de hand?

De centrale vraag was of werkneemster het concurrentiebeding met haar vorige werkgever overtreden had. In dit concurrentiebeding was bepaald dat het voor werkneemster verboden is om binnen 12 maanden  na beëindiging van de arbeidsovereenkomst met haar oude werkgever, werkzaam te zijn bij een bedrijf gelijk aan dat van haar oude werkgever. Dit alles binnen een straal van 30 km, gemeten vanaf de standplaats van haar oude werkgever dan wel de woonplaats van werkneemster. Deze laatste uitleg geeft de kantonrechter er uiteindelijk aan, nu het begrip “standplaats” niet gedefinieerd is in het betreffende concurrentiebeding.

Werkneemster is na beëindiging van de arbeidsovereenkomst met haar oude werkgever in dienst getreden bij een nieuwe werkgever, qua bedrijf gelijk aan dat van haar oude werkgever. Hoewel deze nieuwe werkgever haar hoofdvestiging heeft binnen de genoemde straal van 30 km, is werkneemster werkzaam op een nevenvestiging van deze nieuwe werkgever die BUITEN de straal van 30 km is gelegen. Nu werkneemster aldus buiten de straal van 30 km feitelijk werkzaam is, heeft zij het concurrentiebeding niet overtreden. Bij deze straal van 30 km is immers niet bepalend de plaats waar de nieuwe werkgever haar hoofdvestiging heeft, maar de plaats waar de werkzaamheden feitelijk verricht worden en dat was in het geval van deze werkneemster buiten de straal van 30 km. De kantonrechter verwijst in dit kader tevens naar een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 oktober 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:9121.

Heeft u als ondernemer, HR-professional of accountant vragen over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Arbeidsrechtservice via 088-4762900 of via ons e-mailadres info@arbeidsrechtservice.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

4 + 15 =