Vanaf 1 januari 2021: compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf 1 januari 2021 kan voor een betaalde transitievergoeding door de werkgever of zijn nabestaanden compensatie worden aangevraagd als de onderneming is beëindigd wegens pensionering of overlijden van de werkgever.

Werkgevers zijn namelijk verplicht een transitievergoeding te betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd of niet is voortgezet, onder meer wanneer de onderneming wordt beëindigd.

Bij aanvraag van de compensatie dient te worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Het moet onder andere gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) en er moet voor tenminste één van de werknemers door het UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens bedrijfsbeëindiging. Compensatie wegens pensionering van de werkgever kan alleen als de werkgever de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Eveneens kunnen alleen de transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 januari 2021 worden gecompenseerd en gelden er termijnen waarbinnen de compensatie kan worden aangevraagd.

Als aan alle voorwaarden die in de compensatieregeling zijn opgenomen is voldaan, kan een kleine werkgever dus vanaf 1 januari 2021 een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding aan de werknemer.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen hierover?

Neem dan gerust contact op met Arbeidsrechtservice via 088-4762900 of via ons e-mailadres  info@arbeidsrechtservice.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

12 + 9 =