​Belangrijke veranderingen voor werkgever en werknemer (deel 3): het onvoorspelbare werkpatroon!

Vandaag is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. De wet brengt voor zowel werkgevers alsook voor werknemers belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht met zich mee. In een drietal bijdragen worden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet. In deze derde en laatste bijdrage wordt het onvoorspelbare werkpatroon en de hierbij behorende werkweigering toegelicht.

In de wet die vandaag in werking is getreden, wordt onderscheid gemaakt tussen een geheel of grotendeels voorspelbaar of onvoorspelbaar werkpatroon. Bij een onvoorspelbaar werkpatroon is het merendeel van de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht, vooraf niet bekend. Denk hierbij aan oproepovereenkomsten.

Als er sprake is van zo’n onvoorspelbaar werkpatroon dient de werkgever in de arbeidsovereenkomst op te nemen op welke dagen en uren een oproepkracht voor het verrichten van de werkzaamheden kan worden opgeroepen. Indien de oproepkracht buiten deze ‘referentiedagen en -uren’ door de werkgever wordt opgeroepen om werkzaamheden te verrichten, dan is hij niet verplicht om deze werkzaamheden te verrichten.

Heeft u vragen over deze wetswijziging of heeft u andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht? Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of per mail via info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

9 + 13 =