Het risico van ziekmelden door werknemer bij een bedrijfseconomisch ontslag

Zoals veel werkgevers weten geldt er een opzegverbod tijdens ziekte bij de werknemer: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de ziekteperiode in beginsel niet worden beëindigd. Dit geldt ook als bedrijfseconomische redenen de aanleiding geven voor de werkgever om over te gaan tot ontslag. Maar wat nu als een werknemer zich snel ziek meldt, om te voorkomen dat hij of zij ontslagen wordt wegens bedrijfseconomische redenen?

De ontslagaanvraag bij het UWV

Als een werkgever wilt overgaan tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, dient de werkgever hiervoor toestemming te vragen bij het UWV. Om te voorkomen dat een werknemer zich snel ziek meldt, kort na de bedrijfseconomische ontslagaankondiging door de werkgever, is het van belang dat de werkgever deze aankondiging pas doet de dag nadat het UWV heeft bevestigd dat zij de ingediende ontslagaanvraag heeft ontvangen. Als de werknemer zich namelijk na de indiening van de ontslagaanvraag bij het UWV ziek meldt, volgt uit de wet dat het opzegverbod tijdens ziekte niet geldt en de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigd kan worden.

Het ontbindingsverzoek bij de rechter

Het UWV heeft de mogelijkheid om de ontslagaanvraag van de werkgever af te wijzen. De werkgever heeft dan de mogelijkheid om binnen twee maanden de kantonrechter alsnog te verzoeken de arbeidsovereenkomst van de werknemer wegens bedrijfseconomische redenen te ontbinden. Uit de wet volgt eveneens dat als de werknemer zich ziek meldt na de indiening van het ontbindingsverzoek bij de rechter, de arbeidsovereenkomst van de werknemer toch beëindigd kan worden.

De periode tussen de ontslagafwijzing bij het UWV en het ontbindingsverzoek

Het kan ook nog voorkomen dat de werknemer zich tussen de periode van de ontslagafwijzing door het UWV en het ontbindingsverzoek bij de rechter, ziek meldt. De wet geeft geen uitsluitsel of dan het opzegverbod tijdens ziekte geldt, maar de Hoge Raad heeft zich in een recente uitspraak hierover uitgelaten. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat als de werknemer zich in de tussenliggende periode van ontslagafwijzing en ontbindingsverzoek ziek meldt, dit niet in de weg staat aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wegens bedrijfseconomische redenen.

Het is aldus van belang dat de werkgever bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen rekening houdt met de mogelijkheid voor de werknemer om zich ziek te melden en hier slim op inspeelt.

Heeft u te maken met een bedrijfseconomisch ontslag en heeft u advies nodig hoe dit aan te pakken? Neem dan vooral contact met ons op. Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of per mail via info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

14 + 11 =