Proeftijd, hoe zat het ook alweer?  

De proeftijd is een instrument waarmee gedurende een relatief korte periode kan worden gekeken of de werkgever en de werknemer met elkaar willen gaan samenwerken. Tijdens de proeftijd mag de arbeidsovereenkomst door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd, er geldt dan dus géén opzegtermijn. Er zijn (strenge) regels waar een geldige proeftijd aan moet voldoen. Wij zetten een aantal van deze regels voor u op een rij:

  • een proeftijd dient altijd schriftelijk te worden overeengekomen ;
  • de proeftijd start zodra de werknemer begint met werken. Dit geldt dus ook indien de werknemer al werkzaamheden verricht vóór de startdatum van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd eindigt in dat geval dus ook eerder ;
  • als de arbeidsovereenkomst tussen dezelfde partijen wordt verlengd mag niet opnieuw een proeftijd overeengekomen worden. Dit is alleen anders als de nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist ;
  • de duur van de proeftijd voor de werkgever en werknemer dient gelijk te zijn, waarbij geldt:

6 maanden of korter = geen proeftijd!

6 tot 24 maanden = 1 maand proeftijd

24 maanden of langer = 2 maanden proeftijd

Bepaalde tijd maar einddatum ontbreekt = 1 maand proeftijd

Let op! Indien er een cao van toepassing is kunnen andere termijnen gelden.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen over een proeftijdbeding?

Neem dan gerust contact op met Arbeidsrechtservice via 088-4762900 of via ons e-mailadres info@arbeidsrechtservice.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

4 + 13 =