Mijn werknemer werkt niet mee aan de re-integratie: wat moet ik nu doen als werkgever?

Als een zieke werknemer bij herhaling niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet, kan dit uiteindelijk leiden tot beëindiging van het dienstverband. In een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg was zulks het geval. Wat was hier aan de hand?

Het betrof een zieke werknemer met schouderklachten. De bedrijfsarts had geoordeeld dat de werknemer passende arbeid kon verrichten. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgever, de werknemer opgeroepen om deze passende arbeid te verrichten. De werknemer verscheen echter niet op het werk, waarop de werkgever het loon van de werknemer opschortte. De werknemer stelde dat hij niet kón werken en vroeg een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Uit het deskundigenoordeel (en ook uit latere rapporten van de bedrijfsarts) volgde dat de werknemer weldegelijk passende arbeid kon verrichten.  De werkgever riep de werknemer meermaals op om te komen. De werkgever had zelfs een lijst opgesteld met passende werkzaamheden – goedgekeurd door de bedrijfsarts – welke door de werknemer konden worden verricht. De werknemer gaf hier echter geen gehoor aan.

De werkgever dient uiteindelijk een ontbindingsverzoek in om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De rechter oordeelde dat – gezien de (herhaalde) bevindingen van de bedrijfsarts en het UWV – er vanuit gegaan kon worden dat de werknemer in staat moest worden geacht passend werk te verrichten. De werknemer stelde daartegenover niet meer dan een subjectieve pijnbeleving zonder onderbouwing van medische stukken. Hiermee stond volgens de rechter vast dat de werknemer zonder aanvaardbare reden een periode van een half jaar stelselmatig had geweigerd passende arbeid te verrichten. Door de opstelling van de werknemer heeft deze zich niet als goed werknemer gedragen en heeft hij zijn re-integratieverplichtingen op grove wijze genegeerd. Dat is naar het oordeel van de rechter te beschouwen als ernstig verwijtbaar. Hierdoor werd de arbeidsovereenkomst ontbonden én had de werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Deze zaak toont aan dat het zetten van de juiste stappen bij een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, lonend kan zijn voor de werkgever. Zoals reeds aangegeven kan het immers leiden tot een succesvolle beëindiging van het dienstverband.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen over een zieke werknemer of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Neem dan vooral contact met ons op. Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of per mail via info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

11 + 14 =