Vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof voor de werknemer.

Iedere werknemer heeft recht op ouderschapsverlof om zijn of haar ouderschapstaken te combineren met betaald werk. Momenteel is het ouderschapsverlof in principe onbetaald verlof (tenzij anders is bepaald in bijvoorbeeld de cao of arbeidsovereenkomst). Vanaf 2 augustus 2022 gaat hier deels verandering in komen. Hoe zit dit nu precies en wat gaat dit betekenen voor de werkgever?

Werknemers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste negen weken ouderschapsverlof (van in totaal 26 weken) een uitkering van het UWV. De verlofuitkering bedraagt 50% van het dagloon van de werknemer, met een maximum van 50% van het maximumdagloon. Vereist is wel dat de werknemer het verlof in het eerste levensjaar van het kind opneemt.

Als een deel van het ouderschapsverlof niet langer onbetaald is, is het denkbaar dat werknemers eerder geneigd zijn om daadwerkelijk verlof op te nemen. De werknemer dient – zoals nu ook het geval is – het verlof minstens twee maanden van te voren schriftelijk aan te vragen bij de werkgever. De werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof dient achteraf, dus na de opname, te worden aangevraagd door de werkgever bij het UWV. De werkgever kan hiertoe een door UWV beschikbaar gesteld digitaal formulier indienen.

Het resterende ouderschapsverlof (17 weken) kan nog steeds worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind, maar blijft onbetaald.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen over het ouderschapsverlof of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan vooral contact met ons op. Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of via ons e-mailadres info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

4 + 5 =