Ontslag tijdens corona

De coronacrisis heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Veel bedrijven hebben te maken met omzetverlies en/of werkvermindering.

NOW-regeling 

Werkgevers die te maken hebben met minimaal 20% omzetverlies komen in aanmerking voor een compensatie van de loonkosten. De overheid heeft hiervoor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingesteld. In de periode van de tegemoetkoming wordt van de werkgevers dan niet verwacht dat zij overgaan tot een bedrijfseconomisch ontslag van hun werknemers. Als de werkgever in die periode toch over gaat tot ontslag, dan kan de overheid de werkgever een ontslagboete opleggen. Deze NOW-regeling geldt over het omzetverlies over de periode maart, april en mei 2020. Inmiddels is de NOW-regeling verlengd tot 1 oktober 2020.

De ontslagboete is vanaf 1 juni 2020 eveneens opgeheven. Het wordt dan voor werkgevers wel mogelijk om werknemers te ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen, terwijl zij ook steun krijgen van de overheid via de NOW-regeling.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Een werkgever waarbij sprake is van omzetverlies en/of werkvermindering binnen zijn bedrijf kan ook toestemming vragen voor ontslag van werknemers bij het UWV, op grond van bedrijfseconomische redenen. De werkgever dient dan aan te tonen dat er sprake is van terugval in werk, dan wel een situatie waarin door de ontwikkelingen in de markt, het bedrijf anders georganiseerd dient te worden. De prognose dient hierbij te zijn dat binnen een periode van 26 weken geen herstel van de situatie zal optreden. De werkgever dient aannemelijk te maken dat de daling in de omzet en werk een langere periode zal duren. Indien het aannemelijk is dat het gaat om een tijdelijke daling in de omzet en werk, dan kan het UWV de toestemming voor ontslag weigeren. De werkgever wordt hierin namelijk gesteund door de voornoemde NOW-regeling (het is mogelijk dat zich een acute situatie voordoet waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is om het bedrijf van faillissement te redden. In zo’n geval kan toestemming voor ontslag wel verleend worden).

Naast het aannemelijk maken van de structurele daling in omzet en/of werk dient de werkgever bij een ontslag van werknemers wegens bedrijfseconomische redenen ook de normaal geldende regels in acht te nemen, zoals het toepassen van het afspiegelingsbeginsel alsook de mogelijkheden tot herplaatsing van de werknemer. Als het UWV uiteindelijk toestemming voor het ontslag verleend, dan dient de werkgever met inachtneming van de geldende opzegtermijn de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Tevens is de werkgever in dat geval een transitievergoeding verschuldigd.

 

Ontslag in onderling overleg

De werkgever kan bij omzetverlies en/of werkvermindering binnen zijn bedrijf ook proberen om in plaats van een UWV-procedure met de werknemer afspraken te maken over de beëindiging van het dienstverband in een vaststellingsovereenkomst.

 

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

1 + 9 =