Veelgestelde vragen over corona bij werkgevers.

Het coronavaccin en de nieuwe lockdown roepen veel vragen op bij werkgevers. In het navolgende worden een aantal vragen kort beantwoord.

  1. Kan de werkgever een werknemer dwingen om zich te laten vaccineren tegen corona?

Nee, het is niet mogelijk voor een werkgever om een werknemer te dwingen zich te laten vaccineren. Dit is namelijk in strijd met het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit van de werknemer. Het is wel mogelijk om als werkgever de werknemer te vragen om zich te laten vaccineren. De werknemer moet dit wel kunnen weigeren.

 

  1. Mag de werkgever het loon inhouden als een werknemer zich niet wil laten vaccineren, corona krijgt en niet kan werken?

Nee, het is voor de werkgever niet toegestaan om het loon in te houden als een werknemer besmet is met corona en zich ziek meldt. Dit geldt eveneens als de werknemer er bewust voor heeft gekozen om zich niet te laten inenten tegen corona.

 

  1. Kan de werkgever de werknemers verplichten om een mondkapje te dragen?

In beginsel kan de werkgever zijn werknemers verplichten een mondkapje te dragen, op basis van het instructierecht. De instructie dient wel redelijk te zijn. Wordt er gewerkt op een plek waar een wettelijke mondkapjesplicht geldt of waar werknemers blootgesteld worden aan corona (bijvoorbeeld in de zorg), dan is het redelijk. In andere gevallen lijkt het instellen van een mondkapjesplicht niet redelijk als werknemers wel voldoende afstand (kunnen) houden. Indien het afstand houden niet lukt, dan kan de werkgever minder ingrijpende maatregelen treffen (zoals het aangeven van looproutes en het plaatsen van plexischermen). Als dit ook niet helpt kan de werkgever een mondkapjesplicht instellen, maar bij voorkeur op zo min mogelijk plekken.

 

  1. Wat kan een werkgever doen als werknemers coronavoorschriften weigeren?

Een werkgever heeft de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor al zijn werknemers (de zorgplicht). Dit betekent dat de werkgever de regels moet opstellen en ervoor moet zorgen dat de regels worden nageleefd. De werkgever mag eenzijdig bepalen wat de regels zijn en de werknemers zijn verplicht om zich daaraan te houden (tenzij het gaat om onredelijke of onwettige regels).

Werknemers die zich dan niet houden aan de regels dienen duidelijk te worden gewaarschuwd dat zij verplicht zijn om zich aan de regels te houden. Daarbij past de waarschuwing dat de werknemer die zich niet houdt aan de coronaregels, niet welkom is op de werkplek. De werknemer kan worden verwijderd van de werkplek en hem de toegang worden geweigerd, totdat diegene toezegt zich strikt aan de geldende regels te houden. De verwijderde werknemer heeft dan geen recht op loon, omdat het niet verrichten van de werkzaamheden in dat geval in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen hierover?

Neem dan gerust contact op met Arbeidsrechtservice via 088-4762900 of via ons e-mailadres info@arbeidsrechtservice.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

7 + 11 =