Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, is dat mogelijk?

 

Het komt regelmatig voor dat een werkgever een concurrentiebeding opneemt in een tijdelijke arbeidsovereenkomst (ook wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd genoemd). Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst is echter niet zomaar geldig. Hoe zit dit nu precies?

Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer om na het einde van zijn of haar dienstverband soortgelijke werkzaamheden uit te voeren als werknemer bij een concurrerend bedrijf of als eigen ondernemer. Het uitgangspunt is dat een concurrentiebeding dat staat opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, niet geldig is.

Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst is alleen mogelijk als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een voorbeeld van zo’n zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is bijvoorbeeld wanneer de werknemer tijdens zijn of haar dienstverband specifieke kennis of bedrijfsinformatie verkrijgt en de werkgever hierdoor schade lijdt, als de werknemer vervolgens overstapt naar een concurrent.

Het specifieke schoolvoorbeeld hierbij is als een werknemer tijdelijk bij Coca- Cola gaat werken en tijdens zijn werk kennisneemt van het recept van Coca- Cola en daarna met deze informatie bij een concurrent gaat werken of een eigen onderneming start met de kennis van dit recept. Coca-Cola lijdt in dat geval schade hierdoor, nu het recept van Coca-Cola bekend is bij een concurrent frisdrankenfabrikant of door de ex-werknemer voor zijn eigen onderneming als frisdrankenfabrikant te gebruiken is. Coca-Cola heeft dan een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang om bij werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, een concurrentiebeding overeen te komen. Voor de geldigheid van dit concurrentiebeding is dan onder meer vereist dat in het beding ook een schriftelijke motivering staat opgenomen waarom er sprake is van zo’n zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang. Ontbreekt deze schriftelijke motivering dan is het concurrentiebeding niet geldig. Ook niet als deze tijdelijke arbeidsovereenkomst -zonder deze schriftelijke motivering van het concurrentiebeding- vervolgens aansluitend wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en partijen op dat moment niet opnieuw een schriftelijk concurrentiebeding aangaan. Dit is onlangs ook bevestigd in een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Heeft u vragen over een concurrentiebeding of heeft u andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht? Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of per mail via info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

5 + 10 =