​Belangrijke aankomende veranderingen op 1 augustus aanstaande voor werkgever en werknemer (deel 2): uitbreiding informatieplicht en meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden!

 Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De wet brengt voor zowel werkgevers alsook voor werknemers belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht met zich mee. In een drietal bijdragen worden de belangrijkste wijzigingen uiteengezet. In deze tweede bijdrage wordt de uitbreiding van de informatieplicht voor de werkgever alsook de bepaling inzake meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden toegelicht.

Uitbreiding informatieplicht

De werkgever is op grond van de wet verplicht om bepaalde informatie schriftelijk aan de werknemer te verstrekken. Denk aan bijvoorbeeld de functie, het loon en een eventuele cao. De informatieplicht van de werkgever wordt door de nieuwe wet verder uitgebreid. Onder meer moet de werkgever de werknemer dan ook informatie verstrekken over:

  • de duur van de normale dagelijkse of wekelijkse werktijden bij een voorspelbaar werkpatroon;
  • de referentiedagen en -uren waarop ze kunnen worden verplicht om te komen werken bij een onvoorspelbaar werkpatroon (denk aan oproepkrachten);
  • het recht op scholing (indien van toepassing);
  • de duur en de voorwaarden van de proeftijd (indien van toepassing);
  • de wijze en termijnen van loonbetaling;
  • alle vormen van betaald verlof; en
  • bijzondere ontslagprocedures en ontslagvereisten.

Wat betekent dit nu praktisch voor de werkgever en werknemer? Bij het aangaan van een arbeidsrelatie dient de werkgever aan de werknemer deze aanvullende informatie te verstrekken. Bij reeds bestaande arbeidsovereenkomsten kunnen de werknemers om de ontbrekende informatie verzoeken. Het is voor werkgevers van belang om bestaande modelovereenkomsten aan te passen om te voldoen aan de nieuwe informatieverplichtingen. De advocaten van Advocatenkantoor Berden kunnen u hierbij helpen.

 Meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Op grond van het huidige recht heeft de werknemer de mogelijkheid een verzoek in te dienen bij de werkgever tot aanpassing van de arbeidsduur of arbeidsplaats. Hier komt als gevolg van de nieuwe wet een nieuw recht bij. Zodra een werknemer zes maanden in dienst is bij zijn of haar werkgever, kan de werknemer een verzoek indienen bij de werkgever om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het verzoek om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een vast werkrooster. De werkgever heeft één maand de tijd om schriftelijk en gemotiveerd te reageren op het verzoek. Bij kleine werkgevers (werkgevers met maximaal 10 werknemers) geldt een reactietermijn van drie maanden.

Voor de werkgever is het van belang om het interne proces hierop goed in te richten. Als namelijk niet tijdig door de werkgever wordt gereageerd, dient het verzoek van de werknemer te worden ingewilligd. Dit kan voor de werkgever leiden tot een ongewenste aanpassing van de arbeidsvoorwaarden.

Heeft u vragen over deze wetswijziging of heeft u andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht? Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of per mail via info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

7 + 6 =