Ouderschapsverlof.

Iedere werknemer heeft recht op ouderschapsverlof om zijn of haar ouderschapstaken te combineren met betaald werk. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Hierna zal kort het recht, de duur en het loon van het ouderschapsverlof worden toegelicht.

Recht
Het ouderschapsverlof geldt voor iedere werknemer die een kind heeft jonger dan acht jaar. Dit kan gaan om zijn of haar biologische kind of erkend kind. Ook kan een werknemer ouderschapsverlof opnemen voor zijn of haar adoptiekind of pleegkind en een kind dat op hetzelfde adres woonachtig is en duurzaam door de werknemer wordt verzorgd en opgevoed (denk hierbij aan het kind van een nieuwe partner).

Als beide ouders werknemer zijn, dan hebben zij ook beide recht op het ouderschapsverlof ten opzichte van hun werkgevers.

Duur
De werknemer heeft voor elk kind tot acht jaar gedurende maximaal 26 keer de arbeidsduur per week recht op ouderschapsverlof. Betreft het een fulltime arbeidsduur dan is dit in totaal dus zes maanden.

Wanneer de werknemer parttime werkt, wordt het aantal uren ouderschapsverlof tijdsevenredig berekend en als de werknemer geen vaste arbeidsduur per week heeft, wordt het aantal uren ouderschapsverlof berekend aan de hand van het omrekenen van het aantal jaarlijkse arbeidsuren naar een gemiddeld aantal arbeidsuren per week.

De werknemer mag zelf kiezen wanneer hij of zij het ouderschapsverlof wilt opnemen. De werkgever kan dit alleen weigeren wanneer er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Loon
In principe is het ouderschapsverlof een onbetaald verlof. Soms is het echter mogelijk dat de werkgever op basis van de cao, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement een deel van het salaris doorbetaalt.

Vanaf augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof ook uitgebreid. Dan geldt dat de werknemers van jonge kinderen negen weken van het ouderschapsverlof deels krijgen doorbetaald. Deze negen weken moeten wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen over het ouderschapsverlof of mogelijk andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Arbeidsrechtservice via 088-4762900 of via ons e-mailadres  info@arbeidsrechtservice.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

5 + 12 =