Ontbinding wegens verwijtbaar handelen of ontslag op staande voet? Welke route?.

Iedere werkgever kan ermee te maken krijgen. Een werknemer die het wel erg bont maakt. Er zijn diverse scenario’s denkbaar waarin een werknemer z’n boekje te buiten gaat en de werkgever niet meer met deze werknemer verder wil. De meeste werkgevers denken dan direct aan het middel van een ontslag op staande voet. Maar een andere optie, namelijk de ontbinding wegens verwijtbaar handelen, wordt vaker door werkgevers over het hoofd gezien. In sommige situaties een gemiste kans.

Voor een ontslag op staande voet is vereist dat er sprake is van een zogenaamde dringende reden. Een dringende reden die een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen, levert meestal ook een grondslag op voor ontbinding wegens verwijtbaar handelen (ook wel de e-grond genoemd). Dit betreft de situatie waarin de werknemer zo verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, dat van de werkgever niet langer kan worden gevergd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Tot zover lijken beide opties dus op elkaar.

Dit resulteert er aldus in de praktijk in, dat in een situatie waarin een werknemer het tè bont maakt, de werkgever een keuze heeft uit het geven van ontslag op staand voet óf ontbinding op de e-grond.

Een ontslag op staande voet moet volgens vaste rechtspraak een uiterste sanctie zijn waar een werkgever alleen naar mag grijpen als een minder ingrijpende maatregel (een waarschuwing) niet meer voor de hand ligt. De werkgever moet dan ook bewijzen dat een minder ingrijpende maatregel niet voor de hand ligt. Het is goed om te weten dat dit vereiste – dat er geen minder ingrijpende maatregelen voor de hand liggen- niet geldt bij een ontbinding op de e-grond! Dit heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in een arrest van 28 mei 2021.

Dit maakt echter niet dat een ontbinding op de e-grond in alle gevallen ‘aantrekkelijker’ is dan een ontslag op staande voet. Een ontbindingsprocedure kost tijd en in die tijd is de betreffende werknemer nog altijd in dienst. Bij een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet kan een werkgever eerder afscheid nemen van de betreffende werknemer. Een ontslag op staande voet brengt echter ook weer financiële risico’s met zich mee (denk aan een zogenaamde billijke vergoeding of herstel van de arbeidsovereenkomst,). Dit financiële risico is bij een ontbindingsprocedure op de e-grond dan weer wat beperkter.

Kortom, het kan voor u als werkgever lonend zijn om in sommige situaties waarin u als werkgever de neiging heeft om te kiezen voor een ontslag op staande voet, juist ook een ontbinding op de e-grond te overwegen. Waak voor het principe: grote stappen, snel thuis!

Twijfelt u voor welke route u het beste kunt kiezen? Neem dan vooral contact met ons op. Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of via ons e-mailadres info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

3 + 15 =