Een goede inrichting van de thuiswerkplek: u bent als werkgever verantwoordelijk!

Nu thuiswerken weer de norm wordt, is het belangrijk om te weten wie verantwoordelijk is voor een goede inrichting van de thuiswerkplek. Hoe zit dit nu precies?

De werkgever is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de werknemer beschikt over een gezonde en veilige werkplek en over een inrichting van de werkplek die aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer is aangepast. Dit wordt ook wel de ‘zorgplicht’ van de werkgever genoemd. Deze zorgplicht geldt ook als de werknemer vanuit thuis werkt.

De mate waarin de werkgever hieraan invulling kan geven, is afhankelijk van wat van de werkgever in redelijkheid gevergd kan worden. De werkgever dient herhaaldelijk na te gaan of werknemers zich aan de gegeven instructies en afspraken houden en de juiste arbeidsmiddelen gebruiken. Als een werkgever periodiek de werknemers bijvoorbeeld erop wijst dat er aan bepaalde Arbovoorwaarden voldaan dient te worden en de werknemer erop wijst dat het mogelijk is een deskundige langs te sturen om de werknemer hierbij te ondersteunen, heeft de werkgever in beginsel aan zijn zorgplicht voldaan. Eigen verantwoordelijkheid van de werknemer speelt hierbij ook een rol.

Juist bij het thuiswerken, waarin de grenzen tussen privé en werk vervagen en niet langer meer gewerkt wordt in een ‘negen-tot-vijf-patroon’, dreigt het gevaar van te lang doorwerken en gezondheidsklachten. De werkgever dient dus alert te blijven.

 

 

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen over het arbeidsrecht? Neem dan vooral contact met ons op. Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of per mail via info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

6 + 1 =