Ongeldig ontslag wegens het niet ontvangen van de opzeggingsbrief.

Zodra de werkgever een ontslagvergunning krijgt van het UWV, kan de werkgever middels een opzegging de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen. De werkgever dient er wel zorg voor te dragen dat deze opzegging de werknemer bereikt. Dit kan bijvoorbeeld via een aangetekende brief. Soms is een aangetekende brief echter niet voldoende, blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland.

Een werknemer was werkzaam als beveiliger en had met medeweten van zijn werkgever het adres van een van de panden van zijn werkgever gekozen als postadres. De werkgever zat in financieel zwaar weer en heeft via het UWV een ontslagvergunning gekregen. Vervolgens heeft de werkgever een opzeggingsbrief per aangetekende en gewone post aan de werknemer verstuurd. De aangetekende opzeggingsbrief is niet door de werknemer in ontvangst genomen en werd geretourneerd. Vervolgens heeft de werkgever per de einddatum (1 oktober 2020) de loondoorbetaling stopgezet. Toen de werknemer in januari 2021 weer bij het postadres ging kijken trof hij een flinke stapel post aan, waaronder brieven van het UWV over de ontslagprocedure. De werknemer besloot naar de rechter te stappen om zijn ontslag aan te vechten. De werknemer was van mening dat zijn ontslag ongeldig was, aangezien de opzegging van de arbeidsovereenkomst hem niet had bereikt.

Duidelijk was dat de opzeggingsbrief nooit was aangekomen bij de werknemer, aangezien deze retour kwam. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever er dus niet redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat de opzegging de werknemer had bereikt. De werkgever had iets moeten doen om te zorgen dat de opzeggingsbrief alsnog bij de werknemer zou komen. Gelet op de looptijd van de ontslagvergunning was dit ook nog mogelijk. Een ontslag heeft grote gevolgen voor een werknemer, waardoor van een goed werkgever mag worden verwacht dat hij die extra inspanning zou leveren. Daarbij speelt mee dat niet is gebleken dat de werknemer de brief met opzet aan het ontlopen was, en dat het aannemelijk is dat hij niet wist dat de werkgever een ontslagvergunning had gekregen.

De opzegging van de werkgever heeft in dit geval geen juridische gevolgen voor de werknemer: de arbeidsovereenkomst blijft in stand en de werknemer kan dus nog aanspraak maken op betaling van het loon. Voor de werkgever is het bij het versturen van een opzeggingsbrief dus altijd van belang om na te gaan of deze brief de werknemer daadwerkelijk heeft bereikt.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Arbeidsrechtservice via 088-4762900 of via ons e-mailadres  info@arbeidsrechtservice.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

3 + 14 =