Werkgevers opgelet! Houd rekening met de nieuwe richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 dient de Nederlandse wetgeving aangepast te zijn aan de Europese Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn zorgt ervoor dat werknemers meer rechten krijgen binnen hun dienstverband. In het navolgende zullen kort een aantal belangrijke punten uit de richtlijn voor de werkgever worden toegelicht.

Verbod op nevenwerkzaamheden niet meer altijd toegestaan

In de huidige situatie heeft de werkgever de vrijheid om af te spreken dat een werknemer geen nevenwerkzaamheden mag verrichten. Vanaf 1 augustus 2022 is zo’n verbod op nevenwerkzaamheden in beginsel niet meer toegestaan. Het beding is dan nietig.

Alleen in een uitzondering is het dan nog mogelijk om zo’n nevenwerkzaamhedenbeding overeen te komen, bijvoorbeeld omwille van veiligheids- en gezondheidsredenen of dreigende overschrijding van de Arbeidstijdenwet.

Kosteloos aanbieden verplichte scholing

Het is nu nog mogelijk voor de werkgever om een studiekostenbeding aan te gaan met de werknemer, waardoor de werknemer de studiekosten of een deel daarvan dient terug te betalen bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 augustus 2022 is het niet meer toegestaan om een studiekostenbeding overeen te komen bij opleidingen die de werkgever verplicht is aan te bieden op grond van de wet of de toepasselijke CAO. Het beding is dan nietig. De verplichte scholing dient dan namelijk kosteloos te worden aangeboden.  

Daarnaast is in de richtlijn opgenomen dat de tijd die met de verplichte scholing gemoeid is, als arbeidstijd wordt aangemerkt en indien mogelijk, de scholing dient plaats te vinden tijdens de werkuren.

Uitbreiding informatieplicht

In de huidige wet is al een informatieplicht voor de werkgever neergelegd. De richtlijn breidt deze informatieplicht vanaf 1 augustus 2022 verder uit. Onder meer moet de werkgever de werknemer dan informatie verstrekken over:

  • het recht op scholing;
  • de plaats waar de arbeid wordt verricht als er geen vaste werkplek is;
  • of er al dan niet sprake zal zijn van een onvoorspelbaar werkpatroon;
  • de procedure die de werkgever en werknemer in acht moeten nemen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd; en
  • niet alleen de duur, maar ook ‘de voorwaarden’ van de proeftijd.

Het is u als werkgever aan te bevelen (met het oog op de komende wetgeving) het model van de arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen te laten controleren en zo nodig te laten aanpassen. Uiteraard kunt u voor vragen of aanpassingen bij Arbeidsrechtservice terecht. Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of per mail via info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

10 + 7 =