Hoe dient de werkgever conform AVG met mijn (persoons)gegevens om te gaan?

Een werkgever is nu eenmaal genoodzaakt om persoonsgegevens van werknemers vast te leggen in een personeelsdossier. Maar hoelang mag een werkgever deze gegevens bewaren?​

Uit de AVG volgt dat persoonsgegevens van de werknemer verwijderd dienen te worden, zodra er geen noodzaak meer bestaat deze gegevens nog langer te bewaren. Deze gegevens dienen in elk geval uiterlijk twee jaar na het einde van het dienstverband te worden verwijderd, tenzij het noodzakelijk is om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen, dan mag de werkgever de gegevens langer bewaren.

Een werkgever is bijvoorbeeld op grond van fiscaalrechtelijke wetgeving verplicht om gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, tot zeven jaar na het einde dienstverband te bewaren. Daarnaast is de werkgever verplicht om loonbelastingverklaringen en een kopie van het identiteitsbewijs van een werknemer te bewaren tot vijf jaar na het einde dienstverband.

Wordt een werknemer ziek, dan zal de werkgever meestal aanvullende gegevens nodig hebben. Maar welke gegevens mag de werkgever vragen en registreren bij een ziekmelding?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag de werkgever bij de ziekmelding uitsluitend de volgende gegevens over de gezondheid van de zieke werknemer vragen en registreren:

  • het telefoonnummer en het (verpleeg)adres waarop de werknemer bereikbaar is;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of een van de vangnetbepalingen uit de Ziektewet van toepassing is (maar niet welke);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.

 

 

Wilt u meer weten over de rechten en verplichtingen rondom persoonsgegevens binnen het Arbeidsrecht of heeft u andere vragen? Neem dan vooral contact met ons op. Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of per mail via info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

15 + 9 =