Wist u dat …?.

Wist u dat als een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, er speciale regels gelden omtrent de transitievergoeding en het (pensioen)ontslag?

Transitievergoeding

De werkgever is geen transitievergoeding meer verschuldigd als de werknemer de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Deze uitzondering geldt voor de beëindiging van alle arbeidsovereenkomsten bij of na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd, ongeacht het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst is aangegaan.

Pensioenontslag

De werkgever heeft de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst van de werknemer op te zeggen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De werkgever heeft voor dit pensioenontslag twee mogelijkheden: een schriftelijk pensioenontslagbeding of via een pensioenopzegging.

Een schriftelijk pensioenontslagbeding is een schriftelijk beding – vaak opgenomen in de arbeidsovereenkomst – waarbij werkgever en werknemer expliciet zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Daarnaast heeft de werkgever de mogelijkheid om middels een pensioenopzegging de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder instemming van de werknemer en zonder toestemming van het UWV. De werkgever kan bijvoorbeeld middels een opzegbrief de werknemer informeren dat het dienstverband van de werknemer per datum van zijn pensionering (en in verband met het bereiken daarvan) eindigt.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen over het arbeidsrecht? Neem dan vooral contact met ons op. Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of via ons e-mailadres info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

10 + 1 =