Mag een werkgever een werknemer verplichten om een mondkapje te dragen?

Ja, dit mag. Dit werd bepaald in een recente uitspraak van de kantonrechter in Utrecht. Wat was er in deze zaak aan de hand? 

De werknemer was werkzaam bij werkgever (een banketbakkerij) en vervulde de functie van bezorger. De werkgever heeft op enig moment het dragen van een mondkapje verplicht gesteld binnen haar bedrijfspand voor al haar werknemers. De desbetreffende werknemer weigerde echter om in het bedrijfspand een mondkapje te dragen. De werkgever is in gesprek gegaan met de werknemer en heeft vervolgens de loonbetaling aan werknemer opgeschort en de werknemer op non-actief gesteld. De werknemer vorderde vervolgens in kort geding betaling van het salaris en toelating tot het werk.

Volgens de kantonrechter valt het instellen van een mondkapjesplicht onder het instructierecht van de werkgever. Een instructie van de werkgever moet een legitiem doel dienen. In deze zaak oordeelde de kantonrechter dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje twee legitieme doelen dient. Ten eerste moet de werkgever zorgdragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Ten tweede heeft de werkgever het bedrijfsbelang te beschermen, omdat er sprake is van een loondoorbetalingsverplichting ten aanzien van werknemers die als gevolg van een mogelijke coronabesmetting niet kunnen werken. De kantonrechter geeft hierbij aan dat een mondkapje, ondanks dat over de effectiviteit daarvan kan worden getwist, een maatschappelijk aanvaard middel is en dus geschikt om de doelen te bereiken. De werkgever mocht in dit geval dus de mondkapjesplicht aan zijn werknemers opleggen.

De kantonrechter oordeelde vervolgens dat de werknemer niet uitgezonderd hoeft te worden van de mondkapjesplicht. Het dragen van een mondkapje kan immers alleen effectief zijn als iedereen zich binnen het bedrijfspand hieraan houdt. Er werd daarbij maar zeer beperkt inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende werknemer, aangezien hij 80% tot 90% van zijn werktijd alleen in de transportbus zit en het mondkapje dan niet hoeft te dragen. Eveneens was er bij de werknemer geen sprake van een medische of psychologische belemmering om het mondkapje te dragen.

Gelet op het voorgaande mocht de werkgever in redelijkheid eenzijdig de instructie aan de werknemer geven om een mondkapje te dragen en de werknemer is gehouden om deze instructie op te volgen. De werknemer hield zich hier echter niet aan, waardoor de werkgever hem op non-actief mocht stellen en de loondoorbetaling mocht opschorten.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Arbeidsrechtservice via 088-4762900 of via ons e-mailadres  info@arbeidsrechtservice.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

14 + 15 =