Ontslag wegens bedrijfs-economische redenen: het herplaatsings-vereiste

Bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen, zal de werkgever aannemelijk moeten kunnen maken dat een herplaatsing van de betreffende werknemer in een andere passende functie niet mogelijk is. Van de werkgever wordt hierin een actieve houding verwacht. Hoeveel moeite een werkgever moet doen, hangt af van de lengte van het dienstverband van de werknemer en de omvang van de organisatie van de werkgever.

In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de rechter nog eens duidelijkheid geschept over dit herplaatsingsvereiste. Het Hof stelt voorop dat het enkel verstrekken van een overzicht van vacatures onvoldoende is voor het voldoen aan de inspanningsverplichting tot herplaatsing. Van de werkgever mag volgens het hof in beginsel worden verwacht dat hij met de werknemer in gesprek gaat om te inventariseren wat de werknemer zijn wensen en mogelijkheden voor een eventuele herplaatsing zijn.

Heeft u als ondernemer, accountant of HR-professional vragen over het arbeidsrecht? Neem dan vooral contact met ons op. Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of via ons e-mailadres info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

7 + 3 =