Werknemer met een slapend dienstverband en elders werkzaam: tóch transitievergoeding?

Een werkgever die een slapend dienstverband in standhoudt, waarbij de betreffende werknemer inmiddels elders werkzaam is, kan niet zomaar onder enige vergoeding uitkomen. Dit oordeelde de kantonrechter in een recente uitspraak. Hoe zit dit nu precies?

Een werkneemster was werkzaam bij haar werkgever als kraamverzorgster. Vervolgens viel de werkneemster door langdurige ziekte uit. Door het UWV werd vastgesteld dat zij haar eigen werkzaamheden als kraamverzorgster niet meer kon verrichten.

Als een werknemer door langdurige ziekte uitvalt, heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Na deze twee jaar ziekte blijft de werknemer in beginsel dienst, maar ontvangt geen loon meer. Dit wordt dan het slapend dienstverband genoemd.

Ook bij werkneemster was er na twee jaar sprake van een slapend dienstverband en zij wilde graag dat de arbeidsovereenkomst beëindigd zou worden om onder andere een transitievergoeding te ontvangen.

Werkneemster beriep zich op de Xella-uitspraak van de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft in deze uitspraak bepaald dat de werkgever na twee jaar ziekte van de werknemer, moet instemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van de transitievergoeding.

Hier geldt één uitzondering op: indien de werknemer een gerechtvaardigd belang heeft bij de instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Dat belang kan er bijvoorbeeld erin gelegen zijn dat de werknemer mogelijk nog hersteld of er andere functies voor werknemer beschikbaar komen.

Werkneemster vroeg middels een brief aan de werkgever de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, onder toekenning van de transitievergoeding. Daarna kreeg werkneemster ook nog toestemming van het UWV om ergens anders op ‘proefplaatsing’ te gaan werken. Dit heeft werkneemster toen ook aan de werkgever laten weten. De werkgever ging niet akkoord en liet de dienstbetrekking in stand. De werkgever was van mening dat werkneemster de arbeidsovereenkomst moest opzeggen omdat zij elders werk had gevonden. Volgens de werkgever moest daarom een uitzondering gemaakt worden op het door de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunt dat bij een slapend dienstverband de werkgever in moet stemmen met een beëindigingsvoorstel van de werknemer.

De rechter stelde de werkgever echter in het ongelijk en oordeelde dat de werkgever aan werkneemster een schadevergoeding moest betalen, gelijk aan de transitievergoeding.

Heeft u als ondernemer, HR-professional of accountant vragen over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Arbeidsrechtservice via 088-4762900 of via ons e-mailadres info@arbeidsrechtservice.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

4 + 2 =