De pensioengerechtigde werknemer: speciale regels bij ziekte!

Wist u dat wanneer een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, speciale regels gelden bij ziekte?

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte van de werkgever bij werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt is in beginsel beperkt tot maximaal 13 weken (verwacht wordt dat de voornoemde 13-weken termijn in juli 2023 verkort wordt naar 6 weken).

Ook rusten er op de werkgever en de arbeidsongeschikte pensioengerechtigde werknemer minder zware re-integratieverplichtingen. Het is bijvoorbeeld voor de werkgever niet verplicht om een tweede spoortraject te starten.

Tot slot heeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst bij of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op te zeggen. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt in dat geval niet, zolang de opzegging geen verband houdt met de ziekte. Dit is slechts anders als de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst van de pensioengerechtigde werknemer is gelegen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Heeft u vragen over een pensioengerechtigde werknemer of heeft u andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht? Onze juristen helpen u graag! U kunt ons bereiken via 088-4762900 of per mail via info@arbeidsrechtservice.nl.

Kom met ons in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

8 + 2 =